tree-1308015_1920.jpg

Tariven

Earste intake

Underdiel fan earste konsult     

€ 61,-

Resept konsult

Yn kombinaasje mei ferfolchkonsult

€ 24,-

Twadde intake 

Underdiel fan earste konsult

€ 61,-

Ferfolch konsult

Yn kombinaasje mei resept konsult  

€ 58,50

Tredde intake

Diagnostyk earste konsult

€ 40,-

Tillefoanysk konsult

Duer 15 min

€ 31,75